Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, March 10, 2010

Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional 2010
Tarikh :
20 Mac 2010 (Sabtu)

Tempat :
Kuala Lumpur Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH)

Anjuran :
Solidariti Mahasiswa Malaysia (SMM)


- Terbuka kepada seluruh anak muda mahasiswa & orang awam -Pengenalan

Kongres Mahasiswa adalah satu perkara yang mustahak yang perlu dilakukan dalam negara ke arah mencapai negara maju. Kongres ini penting untuk aktivis mahasiswa khususnya membentuk gerakan yang bersifat yang lebih bersepadu, menyeluruh dan berkesan untuk memajukan negara pada masa akan datang.

SSM mengambil inisiatif untuk mengadakan kongres mahasiswa sebagai usaha untuk menyatukan idea-idea aktivis-aktivis di Malaysia bukan sahaja di peringkat mahasiswa malah aktivis negara. Program ini akan menjadi perintis ke arah SMM untuk menyatukan dan memperkasakan 'wajah' Malaysia agar menjadi negara yang unggul bukan sahaja dari satu aspek malahan meliputi keseluruhan aspek utama dalam mentadbir negara maju.

Jika dilihat kepada realiti kepada keadaan Malaysia pada hari ini, sewajarnya gerakan mahasiswa perlu diber nafas baru yang lebih segar seterusnya meninggalkan ciri-ciri mahasiswa lesu, bisu dan kaku yang akhirnya mencerminkan corak Malaysia akan datang. Oleh itu generasi bakal pemimpin perlu bersedia menggunakan daya intelektual yang ada bergabung suara dan tenaga supaya bakal pemimpin negara akan datang lebih berdaya maju, berkarisma dan prihatin kepada kebajikan masyarakat.


Objektif Kongres

1. Menyusun semula gerakan mahasiswa peringkat nasional.
2. Memperkemaskan struktur gerakan di setiap peringkat ( Nasional dan Kampus )
3. Re-branding semula SMM sebagai satu wadah dan koalasi gerakan mahasiswa yang terbesar di peringkat nasional.


Matlamat Kongres

1. Memberi penerangan kepada semua aktivis mahasiswa berkenaan struktur gerakan serta halatuju dan matlamat SMM.
2. Memperkenalkan pimpinan setiap kampus kepada seluruh aktivis.
3. Menyusun semula perwakilan yang terpilih dalam satu organisasi di peringkat Nasional
( MPMN )
4. Membuka keahlian SMM secara terus dan menarik lebih ramai anak muda menyertai SMM.

No comments: